คณะกรรมการบริษัท

พลโทสินชัย นุตสถิตย์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายเสวก ศรีสุชาต

ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ

นายอำนวย กาญจโนภาศ

รองประธานกรรมการ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

นายพิสันต์ จินตนาภักดี

กรรมการ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

นางชุติมา อยู่สาธร

กรรมการ

ดร. สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

กรรมการอิสระ

นาย ปริญญา ยมะสมิต

กรรมการอิสระ

นายธาดา ชุมะศารทูล

เลขานุการบริษัท

นายเมธัส ศรีสุชาต

กรรมการ
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu