โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

บริษัท พีแอลอี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เดิมชื่อ บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป ครอบคลุมถึงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา โรงแรม ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โดยพีแอลอี อินเตอร์เป็นบริษัทผู้รับเหมาที่มีผลงานกับหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

บริษัท เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จํากัด)

บริษัท เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (SAFF) เดิมชื่อ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จํากัด (SAPS) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและชำระทุนเต็มจํานวน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 โดยมีสถานประกอบการอยู่ที่เดียวกับ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 80 ล้านบาท

บริษัท เทคเนอร์ จํากัด (TN)

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2533 มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้ง 140 ชั้น 10 อาคาร วัน แปซิฟิค เพลส ยูนิค 1001 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท กิจการร่วมค้า พี เอ อาร์ จํากัด

บริหารงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 3
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu