คณะกรรมการบริหาร

นายเสวก ศรีสุชาต

ประธานกรรมการบริหาร

นายอำนวย กาญจโนภาศ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายพิสันต์ จินตนาภักดี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นายธาดา ชุมะศารทูล

กรรมการบริหาร

นางชุติมา อยู่สาธร

กรรมการบริหาร

นายกฤติ ภาษิต

กรรมการบริหาร

นายนภาวุธ ประจำเมือง

กรรมการบริหาร

นายแสงเทียน แสงทอง

กรรมการบริหาร

นายเมธัส ศรีสุชาต

กรรมการบริหาร

นางสาวมนัชญา ศรีสุชาต

กรรมการบริหาร

นายวิชัย ทรัพย์เพิ่มเสถียร

กรรมการบริหาร

นายสุรศักดิ์ เลิศธนกิจเจริญ

กรรมการบริหาร
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu