ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("PLE") ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ วิศวกรรม และการก่อสร้างสำหรับงานโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า และงาน MEP ทั้งหมด

ธุรกิจของ PLE แบ่งประเภทงานบริการได้เป็น 2 ส่วนดังนี้
 - CV (งานก่อสร้างโยธา)
 - MEP (ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และประปา แอร์)
ผลงานประจำปี 2565
 (ณ วันที่ 20 ธ.ค.)
รายได้รวมปี 2565
คิดเป็นมูลค่า 8,231 ล้านบาท แบ่งเป็น
งานก่อสร้าง 4,326 ล้านบาท
งานระบบ 3,905 ล้านบาท
47.4%
52.6%
งานก่อสร้าง
งานระบบ

ก้าวที่สำคัญของบริษัท

8 กรกฎาคม 2531
ก่อตั้งขึ้น ในนาม บจก. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
2545
ได้รับรางวัล "องค์กรธุรกิจดีเด่น" ด้านความปลอดภัย จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
2548
ได้รับงาน โครงการก่อสร้างอาคาร ในต่างประเทศจำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 51 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์
2550
ก่อสร้างอาคาร MIXED-USE โซโห ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน 5 ชั้นในอาคาร
2551
เสร็จสิ้นการ ก่อสร้างโครงการจามจุรี สแควร์ พื้นที่รวม 187,912 ตร.ม.
2553
ได้รับงานก่อสร้าง รฟม. สายสีม่วง พื้นที่ 145,000 ตร.ม. (มูลค่า 5,025 ล้านบาท)
2558
เข้าโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง พื้นที่รวม 104,254 ตร.ม. (มูลค่า 3,063 ล้านบาท)
กันยายน 2561
รับงานก่อสร้าง สำนักงานแห่งใหม่ กสทช. รวมพื้นที่ 94,196 ตร.ม.
2562
รับงานก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเภสัชกรรมโรงงานยาของ องค์การเภสัชกรรม พื้นที่รวม 121,148 ตร.ม.
2563
สำเร็จงานก่อสร้างและติดตั้งงานระบบ MEP & ICT อาคาร Midfield Satellite ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่ารวม 14,200 ล้านบาท
2563
ชนะการประมูลงานก่อสร้างอาคาร กระทรวงมหาดไทย พื้นที่ก่อสร้าง 226,600 ตร.ม. (มูลค่า 5,574 ล้านบาท)
2564 One Bangkok Project
ได้รับจ้างติดตั้ง งานระบบ MEP โครงการONE BANGKOK 
- อาคาร MIXED-USE และโรงแรม 2 หลัง พื้นที่รวม 50,905 ตร.ม.
- อาคารฟอรัม พื้นที่รวม 37,009 ตร.ม.
2022
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu