เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (PLE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2531 โดย กลุ่มวิศวกร ที่มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโดยตรง บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงกว้างถึงเรื่องความสามารถและทักษะทางการจัดการทางด้านวิศวกรรม ทั้งระบบไฟฟ้า, เครื่องกล, และงานโครงสร้าง ที่ให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ทั้งในและต่างประเทศ
ติดต่อเรา

POWER LINE

P
Performance and products meeting total customers’ satisfaction
ส่งมอบสินค้าและการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
O
Operating toward vision objectives
มีระบบปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์องค์กร
W
Work as a team
ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
E
Employees’ satisfaction
สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
R
Responsible to society
มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
L
Leading construction company
เป็นผู้นำในวงการก่อสรา้งเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรม
I
Increase values to stakeholders
เพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจต่อองค์กร
N
New technology / knowledge applied
มีการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อการตอบสนองต่อตลาดที่ดีขึ้น
E
Environmental care
ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลก

ยินดีต้อนรับสู่ พี แอล อี

นักลงทุนสัมพันธ์
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu