ลงนามสัญญาว่าจ้าง ตึกสงฆ์อาพาธ

November 29, 2021

พิธีลงนามในสัญญาว่าจ้าง ตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา" จ.นครศรีธรรมราช ระหว่าง มูลนิธิศรีธรรมราชา โดย นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กับ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยนายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริษัท ร่วมในพิธีลงนาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นพยาน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu