Power Line Engineering ผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมกับ Nestlé Pure Life เปิดตัวโครงการคืนชีวิตให้ขวดพลาสติกในพื้นที่โครงการก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯ

August 2, 2022

Power Line Engineering ผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมกับ Nestlé Pure Life เปิดตัวโครงการคืนชีวิตให้ขวดพลาสติกในพื้นที่โครงการก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯ

นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ คุณนันทพัชร์ ศรีสุชาต รองประธาน ฝ่ายการตลาด บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร  พร้อมกับคุณปิยะทัศน์ โล่อธิกุล ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกน้ำดื่ม และคุณศุภวัฒน์ คามีเยาน์  ผู้จัดการโปรเจกกลยุทธิ์ แผนกน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ กับครั้งแรกในการผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมความยั่งยืนในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ผ่านการตั้งจุดแยกขยะสำหรับการเก็บขวดน้ำและขยะรีไซเคิลอื่น ๆ ภายในสำนักงานใหญ่ บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE)  และไซต์ก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้แนวคิด “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” ก่อนจะนำไปเข้ากระบวนการแปรรูปเพื่อรีไซเคิลพลาสติกต่อไป โดยโครงการได้คำนึงถึงคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชาและเมียนมาร์จึงได้จัดทำป้ายสื่อสารโครงการ 3 ภาษา ภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวเรื่องการคัดแยกขยะในกลุ่มคนงาน นอกจากนี้ยังได้รายงานตัวเลขวัดผลโครงการผ่าน Sustainability Board บริเวณหน้าพื้นที่โครงการก่อสร้างควบคู่ไปกับ Safety Board เพื่อแสดงจำนวนขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่คัดแยกได้ในโครงการ ตลอดจนคำนวณค่า Carbon Emission ที่สามารถลดได้จากการดำเนินโครงการ อันจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายใหญ่ของบมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) และเนสท์เล่ในการสนับสนุนความยั่งยืนต่อไป

2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu