ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

July 6, 2022

   วันที่ 4 ก.ค.65 บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
ด้วยการช่วยเหลือให้คนพิการได้รับการจ้างงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ปฎิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานบริการชุมชน
ในภูมิลำเนาของตนเอง ทำให้คนพิการมีรายได้สามารถพิ่งพาตนเองอย่างมีเกียติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไป 
และเพื่อเชิดชูการทำประโยชน์เพื่อสังคมและแสดงความขอบคุณต่อบริษัทฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง

2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu