Corporate Social Responsibility

ㅤㅤㅤㅤㅤขอบคุณที่สนับสนุนㅤㅤㅤㅤㅤ การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

May 16, 2023
มูลค่าการจ้างงานปี 2566 3,352,160 สำหรับ 1 บริษัท ที่สนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ จำนวน 28 อัตรา ( มูลค่าอัตราละ 119,720บาท/ปี ) บาท ทุกการสนับสนุนของท่าน ..ทำให้ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการทำงานของคนพิการ ..ทำให้บริการในหน่วยงาน ของคนพิการมีความพร้อมสูงขึ้น ..ทำให้ครอบครัวของคนพิการ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ..ทำให้คนพิการและครอบครัว มีรายได้สม่ำเสมอ
Read more

Power Line Engineering ผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมกับ Nestlé Pure Life เปิดตัวโครงการคืนชีวิตให้ขวดพลาสติกในพื้นที่โครงการก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯ

August 2, 2022
นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ คุณนันทพัชร์ ศรีสุชาต รองประธาน ฝ่ายการตลาด บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร  พร้อมกับคุณปิยะทัศน์ โล่อธิกุล ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกน้ำดื่ม และคุณศุภวัฒน์ คามีเยาน์  ผู้จัดการโปรเจกกลยุทธิ์ แผนกน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ กับครั้งแรกในการผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมความยั่งยืนในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ผ่านการตั้งจุดแยกขยะสำหรับการเก็บขวดน้ำและขยะรีไซเคิลอื่น ๆ ภายในสำนักงานใหญ่ บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE)  และไซต์ก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้แนวคิด “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” ก่อนจะนำไปเข้ากระบวนการแปรรูปเพื่อรีไซเคิลพลาสติกต่อไป โดยโครงการได้คำนึงถึงคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชาและเมียนมาร์จึงได้จัดทำป้ายสื่อสารโครงการ 3 ภาษา ภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวเรื่องการคัดแยกขยะในกลุ่มคนงาน นอกจากนี้ยังได้รายงานตัวเลขวัดผลโครงการผ่าน Sustainability Board บริเวณหน้าพื้นที่โครงการก่อสร้างควบคู่ไปกับ Safety Board เพื่อแสดงจำนวนขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่คัดแยกได้ในโครงการ ตลอดจนคำนวณค่า Carbon Emission ที่สามารถลดได้จากการดำเนินโครงการ อันจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายใหญ่ของบมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) และเนสท์เล่ในการสนับสนุนความยั่งยืนต่อไป
Read more

ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

July 6, 2022
วันที่ 4 ก.ค.65 บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือให้คนพิการได้รับการจ้างงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ปฎิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานบริการชุมชน ในภูมิลำเนาของตนเอง ทำให้คนพิการมีรายได้สามารถพิ่งพาตนเองอย่างมีเกียติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไป  และเพื่อเชิดชูการทำประโยชน์เพื่อสังคมและแสดงความขอบคุณต่อบริษัทฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง
Read more

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล

February 10, 2019
บริษัทฯจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “PLE Charity Run"
Read more
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu