ช่างสำรวจ

SURVEYOR

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานสำรวจในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง
  • สามารถใช้กล้อง Total Station และกล้องระดับได้ดี
  • สามารถคำนวณวงรอบ (Traverse) ได้
รายละเอียดงาน
  • ดำเนินการสำรวจขนาด ระดับ และแนวดิ่ง แนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบ และให้ทันตามแผนที่วางไว้
  • ศึกษาแบบก่อสร้างและดูแบบ Shop Drawing เพื่อวางแผนและตรวจสอบการวางผังบริเวณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน 
  • หลายอัตรา
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu