เจ้าหน้าที่สโตร์

STORE KEEPER

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)
  • เพศ ชาย (Gender : Male)
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป (Age : 24 years old and above)
วุฒิการศึกษา (Education)
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(Bachelor of business administration or other related field.)

ลักษณะงาน (Job Description)
  • เบิกจ่ายสินค้า และเครื่องมือในหน่วยงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ (Bangkok Metropolitan Region)
อัตราจ้างงาน (Amount)
  • 7 อัตรา (7 Vacancies)
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu