วิศวกรสนามโยธา

SITE ENGINEER (CV)

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิวศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับ ภาคีวิศวกร
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 2 ปี
  • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา
รายละเอียดงาน
  • วางแผนและควบคุมงาน เช่น เขียนและติดตามแผน 3-week Schedule และ Month Schedule
  • กำหนดวิธีการก่อสร้างพื้นฐาน และออกแบบนั่งร้านก่อสร้างที่ปลอดภัย
  • บริหารแรงงานก่อสร้างและผู้รับเหมา ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน
  • หลายอัตรา
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu