วิศวกรตรวจสอบปริมาณงานโยธา

QUANTITY SURVEYOR (CV)

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)
  • เพศ ชาย/หญิง (Gender : Male / Female)
  •  อายุ 22-27 ปี ( Age : 22-27 years)
  • มีประสบการณ์ Quantity Surveyor, Cost Control , Estimate 0-3 ปีขึ้นไป

( 0-3 years of experience in Civil engineering)

วุฒิการศึกษา (Education)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับ ภาคีวิศวกร ขึ้นไป

[Bachelor's degree or higher in Civil Engineering and having License for Professional Practice(Associate Civil Engineer)]

ลักษณะงาน (Job Description)
  • ตรวจสอบปริมาณงานโครงสร้างและสถาปัตย์ จากข้อมูล Drawing, Spec เทียบกับ Budget
  • ตรวจสอบปริมาณที่สั่งซื้อวัสดุ, เปรียบเทียบราคา (Comparison) และใส่ Cost Code ให้ตรงตามชนิดงาน (WBS) และบริเวณที่ทำงาน (Location)
  • ตรวจสอบเอกสารการเบิก Payment กับทางเจ้าของงาน (Owner), จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-ลด (VO) และตรวจสอบปริมาณงานเพื่อจ่ายผลงานผู้รับเหมา (Sub-Contractor)
สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ (Bangkok Metropolitan Region)
อัตราจ้างงาน (Amount)
  • 3 อัตรา (3 Vacancies)
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu