ผู้จัดการโครงการงานระบบ

MEP Project Manager

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า . วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์บริษัท ฯ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมติดตั้งระบบประกอบอาคาร 10 ปีขึ้นไป
รายละเอียดงาน
  • วางแผนงานโครงการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  • ควบคุมต้นทนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตวามมาตรฐาน
  • ควบคุมให้โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน
  • หลายอัตรา
ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่

E-Mail : hr@ple.co.th

สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu