วิศวกรสำนักงานโยธา

OFFICE ENGINEER (CV)

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
  • มีประสบการณ์บริษัท ฯ รับเหมาก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดงาน
  • เคลียร์แบบ และควบคุมการทำ Shop Drawing
  • จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติในโครงการ
  • จัดเก็บ Monthly, Weekly Report และรูปถ่ายความก้าวหน้าทุกสัปดาห์
  • ติดตามปัญหา สาเหตุ ของความล่าช้าของงาน เพื่อเร่งรัดงาน และเตรียมการเพื่อขอขยายเวลาในโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน
  • หลายอัตรา
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu