โฟร์แมนงานระบบ (ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ)

FOREMAN (M&E)

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บริษัท ฯ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียดงาน
  • ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งให้ได้ตามแบบ
  • ควบคุมวัสดุ,อุปกรณ์,เครื่องมือ ให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมแรงงานให้ทำงานตามแผนที่กำหนด
  • ประสานงานในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน
  • หลายอัตรา
ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่

E-Mail : hr@ple.co.th

สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu