วิศวกรสนามงานระบบ (ไฟฟ้า.สุขาภิบาล.ปรับอากาศ)

SITE ENGINEER (M&E)

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบประกอบวิชาชีพระดับ ภาคีวิศวกร ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์บริษัท ฯ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง,อาคารขนาดใหญ่,โรงงาน 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียดงาน
  • วางแผนงานย่อยให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
  • ควบคุมคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนด
  • ควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิพล
  • ควบคุมงานติดตั้งให้ทันตามแผนงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน
  • หลายอัตรา
ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่

E-Mail : hr@ple.co.th

สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu