วิศวกรเครื่องจักร

MACHINE ENGINEER

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพในการตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
  • จัดทำ Protocols สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องหรือการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์
  • วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าระบบและกระบวนการตรงตามเกณฑ์และข้อกำหนดที่กำหนดหรือไม่
  • ทำงานร่วมกันและประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ขาย และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทดสอบการตรวจสอบ การทดสอบความถูกต้อง
  • พัฒนา บำรุงรักษา หรือทบทวนเอกสารการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด Protocols
สถานที่ปฏิบัติงาน 
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน
  • หลายอัตรา
ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่

E-Mail : hr@ple.co.th

สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu