โฟร์แมนก่อสร้าง

FOREMAN LABOUR CONTROL MANAGEMENT (CV)

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)
  • เพศ ชาย (Gender : Male)
  • อายุ 30-35 ปี (Age : 30-35 years)
วุฒิการศึกษา (Education)
  •  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขา โยธา, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม

(High Vocational Education or Bachelor Degree in Civil, Aarchitectural)

ลักษณะงาน (Job Description)
  • 5 ปีขึ้นไป (At least 5 years)
สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ (Bangkok Metropolitan Region)
อัตราจ้างงาน (Amount)
  • 1 อัตรา (1 Vacancy)
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu