พนักงานเขียนแบบงานระบบ (ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ)

DRAFTSMAN (M&E)

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร อย่างน้อย 2 ปี และใช้โปรแกรม Auto CAD และ Autodesk Revit ได้ดี
  • มีความรู้เรื่อง Autodesk Cloud Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
  • เขียนแบบงานระบบด้วยโปรแกรม Auto CAD และ Autodesk Revit
  • เคลียร์แบบงานระบบเพื่อจัดทำ Shop Drawing และ Combine แบบงานระบบ และประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อส่งต่อข้อมูลอาคารที่ถูกต้อง
  • สามารถจัดทำ Clash Detection and Report ได้ดี
  • นำแบบติดตั้งจริงมาจัดทำแบบ As-Built Drawing
สถานที่ปฏิบัติงาน 
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน (Amount)
  • หลายอัตรา
ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่

E-Mail : hr@ple.co.th

สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu