พนักงานเขียนแบบโยธา (โครงสร้าง/สถาปัตย์)

DRAFTSMAN (CIVIL/ARCHITECT)

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปวส. ขึ้นไป สาขา โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ใช้ระบบ BIM ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียดงาน
  • ดำเนินการขึ้นโมเดลอาคารสำหรับงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม จากแบบก่อสร้าง
  • ดำเนินการจัดทำแบบใช้งาน (2D-Shop Drawings)
  • ทำ Clash Detection เพื่อตรวจสอบปัญหาล่วงหน้า
  • ทำงานภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้วย BIM (BIM Execution Plan) BEP
สถานที่ปฏิบัติงาน 
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน 
  • หลายอัตรา
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu