โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (โครงสร้าง/สถาปัตย์)

FOREMAN (CV)

January 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ระดับปวส. ขึ้นไป สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ หรือโรงงาน
  • มีความขยัน รับผิดชอบหน้าที่ และตรงต่อเวลา
รายละเอียดงาน
  • รู้วิธีการก่อสร้าง และเขียนแผนงานรายเดือนและรายสัปดาห์ได้
  • วางแผนและควบคุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานกระเบื้อง
  • สามารถควบคุมคนงานเก็บงานละเอียดห้องส่งลูกค้าได้
  • บริหารช่างเหมาแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน
  • หลายอัตรา
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu