ธุรการสนาม

ADMIN OFFICER (SITE)

March 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)
  • เพศ หญิง (Gender : Female)
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป (Age : 24 years old and above)
วุฒิการศึกษา (Education)
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(Bachelor of business administration or other related field.)

ลักษณะงาน (Job Description)
  • เอกสารค่าแรงคนงานรายวัน/ผู้รับเหมา
  • ติดต่อประสานงานแผนก หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • ดูแล ควบคุมการเบิก-ส่งคืน อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
  • บัญชีค่าใช้จ่ายภายในโครงการ
  • ดูแลบันทึกการลงเวลาทำงานของพนักงานในโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)
  • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ (Bangkok Metropolitan Region)
อัตราจ้างงาน (Amount)
  • 3 อัตรา (3 Vacancies)
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu