ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (โยธา)

CIVIL PROJECT MANAGER

March 12, 2022
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 42 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานรับเหมาก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 20 ปี
 • เคยเป็นผู้จัดการโครงการจนแล้วเสร็จ 2 โครงการขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง ตรงต่อเวลา
รายละเอียดงาน
 • บริหารจัดการโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยการควบคุมต้นทุน คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ
 • เขียนแผนงานก่อสร้างโดยละเอียดได้ พร้อมวางแผนการใช้ Resource และงบประมาณ
 • บริหารสัญญาก่อสร้าง งานเพิ่มลด และวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อขยายเวลาสัญญา
 • ทำงานในสภาวะงานเร่งรัด และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ติดต่อประสานงานในหน่วยงาน และแผนกอื่น ๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • กรุงเทพฯ / ปริมณฑลฯ
อัตราจ้างงาน
 • หลายอัตรา
สมัครงาน
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu