ข้อมูลบริษัท

แนะนำบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างโยธา และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรม
เลขทะเบียนบริษัท
40854500694
โทรศัพท์
66-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ)
โทรสาร
66-2311-0851
เว็บไซต์
www.ple.co.th
ทุนจดทะเบียน
1,661,939,826 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,661,939,82 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว
1,072,626,551 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,072,626,551 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้น
1 บาท (บาท : หน่วย)

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง
2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
66-2596-9000 , 66-2596-9302-11 หรือ 66-2229-2800 , 0-2654-5999
โทรสาร
66-2832-4994-6 หรือ 66-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
ชื่อบริษัท
บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
สถานที่ตั้ง
128/150-153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
66-2214-6464 (8 คู่สายอัตโนมัติ)
โทรสาร
66-2215-4772 , 66-2214-6065

เกี่ยวกับเรา

บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2531 โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ นำโดย...อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  • 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท
  • แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  • โทร : 66-2332-0345 โทรสาร : 66-2311-0851
  • อีเมลล์: pirunporn@ple.co.th
690629
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
886
5557
679319
25954
33956
690629
Your IP: 184.73.14.222
26-04-2019 00:03

แผนที่บริษัท

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345   Fax : 66-2311-0851